KUPNJA ZA GOTOVINU

Home / KUPNJA ZA GOTOVINU

KUPNJA ZA GOTOVINU

I. ODABIR I REZERVACIJA

Nakon odabira željenog apartmana, kupac može rezervirati apartman osobno u našem uredu ili preko maila ( app.vrboska@gmail.com ) ili telefonski ( Aleš Ivković 00386 31 757 661 ili Lea Kern 00386 40 195 775 ). Prilikom rezervacije potrebno je ostaviti ime i prezime, broj telefona, mail (ako ga imate) i ime apartmana i broj apartmanske kuće (241A ili 544A). Rezervacija je besplatna i traje 7 dana.

II. POTPISIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Ukoliko se kupac odluči za kupnju, slijedi plaćanje kapare u iznosu 5.000,00 Eur i potpisivanje kupoprodajnog ugovora, koji se potpisuje u 3 primjeraka, 2 dobije kupac a 1 primjerak ZR INVEST d.d. Apartmani se prodaju po principu „viđeno-kupljeno“. III. OVJERA UGOVORA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA Nakon potpisa ugovora, kupac će ovjeriti ugovor kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe ZR INVEST d.d. Trošak ovjere snosi kupac. Preporučuje se uz ovjeren original ugovora od javnog bilježnika zatražiti i 3 ovjerene kopije.

IV. PLAĆANJE

Kupac je obvezan u dogovorenom ruku izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene za račun ZR INVEST d.d. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

V. PRIMOPREDAJA APARTMANA

Primopredaja se vrši nakon cjelokupne uplate dogovorene kupoprodajne cijene. Primopredaja se izvede na objektu gdje se ispunjava Zapisnik o stanju brojila o apartmanu (brojilo električne energije, vodobrojilo). S ispunjenim Zapisnikom, originalnim ugovorom te njegovim fotokopijama (3 primjerka) kupac odlazi u HEP Stari grad, Hrvatski vodovod d.o.o. Jelsa i Općinu Jelsa (zbog plaćanja komunalne naknade) izvršiti prijenos brojila i komunalne naknade na sebe. Nakon što izvrši prijenos brojila i komunalne naknade na sebe, kupac ponovo odlazi na objekt gdje se popunjava Zapisnik o primopredaji apartmana te se kupcu predaju ključevi i ostala potrebna dokumentacija.

VI. UPIS VLASTNIŠTVA

Po uplati ukupne primopredajne cijene i nakon primopredaje apartmana, kupac u upravi ZR INVEST d.d. preuzima Tabularnu ispravu koju ovjerava kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe ZR INVEST d.d. Potrebna dokumentacija za upis vlasništva nekretnine:

  • prijedlog za upis vlasništva (2x),
  • ovjereni ugovor o kupoprodaji,
  • ovjerena tabularna isprava,
  • dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobne iskaznice),
  • pristojba od 250 Kn (uplatnica se može dobiti u gruntovnici, a plaćanje se obavlja u pošti/banci).